News and Updates

News and Updates2023-08-31T16:02:05+07:00

What is Decentralized Storage?

19/08/2023|Tags: , |

ทุกวันนี้ข้อมูลส่วนตัวของเราถูกเก็บในรูปแบบ Centralized (เก็บและดูแลโดยองค์กรใดองค์กรหนึ่ง) ซึ่งการเก็บแบบนี้มีประโยชน์ตรงที่ความสะดวกและความรวดเร็วในการใช้งาน แต่ผู้ใช้งานจะไม่มีสิทธิ์เต็มที่ในการเลือกว่าจะแชร์หรือไม่แชร์ข้อมูลใด ทำให้มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหาย การละเมิดความเป็นส่วนตัว ...

SegWit คืออะไร เกี่ยวอะไรกับ Bitcoin?

16/08/2023|Tags: , , |

การเปิดตัว Segregated Witness (SegWit) เป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยน์และเครือข่ายบล็อกเชนอื่นๆ โดยเฉพาะความสามารถในการเพิ่มปริมาณธุรกรรมที่สามารถทำได้ของบิตคอยน์ ทำให้การทำธุรกรรมบนเครือข่ายมีประสิทธิภาพขึ้นและต้นทุนที่ต่ำลง ...

Bitcoin Fee-To-Reward มีความสำคัญอย่างไร

12/08/2023|Tags: , , , |

Fee-To-Reward Ratio แสดงถึงความมั่นคงและความปลอดภัยของเครือข่ายบิตคอยน์ เพราะว่าเหล่านักขุดจะได้รับ block reward ที่บิตคอยน์สร้างขึ้นลดลงทุกๆ ...

Quantum Computer ขุด Bitcoin ได้ไหม?

11/08/2023|Tags: , , |

ควอนตัมคอมพิวเตอร์คือเครื่องมือทรงพลังที่มีความสามารถในการคำนวณได้รวดเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญบางคนคาดการณ์ว่ามันสามารถถอดรหัสที่คอมพิวเตอร์ทั่วไปต้องใช้เวลานับร้อยปีในเวลาเพียงแค่ไม่กีนาที การเกิดขึ้นมาของควอนตัมคอมพิวเตอร์ส่งผลให้ความปลอดภัยของข้อมูลดิจิทัลอยู่ในความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการเข้ารหัสข้อมูลที่เป็นพื้นฐานของคริปโทเคอร์เรนซีและบิตคอยน์ด้วยเช่นกัน Quantum Computer คืออะไร ...

7 วิธีทำให้การขุด Bitcoin มีประสิทธิภาพสูงสุด

11/05/2023|Tags: , |

การขุดบิตคอยน์ (Bitcoin mining) เป็นกระบวนการที่นำกำลังประมวลผลของคอมพิวเตอร์มาสร้างบล็อกในระบบ Blockchain และได้รับรางวัลเป็น Bitcoin ...

AI กับ Cryptocurrency คืออนาคตของมนุษยชาติ?

06/05/2023|Tags: , , |

AI มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพในการทำนายแนวโน้มของตลาดโดยรวม รวมถึงตลาด cryptocurrency ด้วย ซึ่ง ...

7 สิ่งที่ควรทำเพื่อการเทรด Crypto อย่างมั่นคง

22/01/2023|Tags: , |

ความสำคัญของการเทรดอย่างมั่นคงและมีวินัย การเทรดคริปโทเคอร์เรนซีมีหลายระดับ บางคนก็เทรดเหมือนเป็นการเสี่ยงดวง บางคนก็เทรดอย่างเป็นระบบและทำรายได้อย่างมั่นคง ซึ่งสำหรับคนที่ต้องการจะเทรดอย่างจริงจังและต้องการกำไร สิ่งที่ควรทำคือการควบคุมตัวเอง ควบคุมนิสัยการเทรด ...

4 พฤติกรรมที่ไม่ควรทำในการลงทุน cryptocurrency

16/01/2023|Tags: , |

พฤติกรรมต่างๆสามารถทำให้การลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีเกิดผลกระทบได้ ซึ่งมีการศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซี ทั้งในด้านจิตวิทยาและเศรษศาสตร์ โดยพฤติกรรมที่ไม่ดีอาจเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว เราจึงต้องสังเกตพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ของตนเองเพื่อช่วยในการตัดสินใจ   พฤติกรรม ...

Go to Top