เอกสารสัญญา/เงื่อนไขการบริการ

เงื่อนไข และ ข้อกำหนดของการเช่าซื้อ

2022-04-18T13:23:34+07:0016/04/2022|

เงื่อนไขสำหรับการเช่าซื้อ 1. หากผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกสัญญาฝากวางพื้นที่สามารถยกเลิกได้ทุกเวลาที่ต้องการ หรือใช้บริการจนเครดิตในระบบหมด 2. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปิดเครื่องหรือเปลี่ยนกระเป๋า ...

เงื่อนไข และ ข้อกำหนดสำหรับฝากวางเครื่องขุด

2022-10-06T04:48:39+07:0015/04/2022|

เงื่อนไขสำหรับฝากวางเครื่องขุด 1. หากผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกสัญญาฝากวางพื้นที่ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 2. ...

Go to Top