ใบกำกับภาษีที่ทาง Mining Pro ออกให้ เป็นใบกำกับภาษีที่ผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT) ต้องออกให้ผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการ เพื่อแสดงมูลค่าสินค้าหรือบริการ และจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งฝั่งผู้ซื้อก็จะนำเอกสารนี้ไปใช้เป็นภาษีซื้อ ส่วนผู้ขายเองก็เป็นหลักฐานในการทำภาษีขาย

1.เข้าสู่เว็บไซต์ [ Mining Pro ] และทำการเข้าสู่ระบบ

2.เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์แล้วกด [ Settings]

3.ตอนนี้จะอยู่ในหน้า Manage Account กด [ที่อยู่เรียกเก็บเงิน]

5.คลิกเลือกที่นิติบุคคล เลือกต้องการใบกำกับบภาษีเต็มรูปแบบ (สำหรับบริษัท)

6.ตัวอย่างใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ (สำหรับบริษัท) ที่ลูกค้าจะได้รับ