เนื่องจากเครื่องขุดเปิดใช้งานตลอดเวลา ส่งผลให้มีคราบฝุ่นและออกไซด์ที่มาจากอากาศสะสมอยู่ภายในแผงวงจร ก่อให้เกิดความร้อนสะสม และประสิทธิภาพการขุดลดลง Mining Pro จึงมีบริการนำเครื่องขุดที่ผ่านการใช้งานมาแล้วในระยะเวลา 3-6 เดือน มาซ่อมบำรุงเพื่อให้เครื่องขุดกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเครื่องขุดเมื่อได้รับการทำความสะอาดแล้ว จะทำให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องขุดและลดอัตราการใช้ไฟฟ้า ทำให้เครื่องขุดทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

.

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ล้างเครื่องขุดด้วยเครื่องมือ Ultrasonic Cleaner

เครื่อง Ultrasonic cleaner คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่เกาะตามผิววัตถุประเภทต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาศัยคลื่นเสียงความถี่สูง ทำให้เกิดฟองอากาศขนาดเล็กจำนวนมากและแรงดันเข้ามากำจัดสิ่งสกปรก ซึ่งสามารถกำจัดได้ถึง 99.5 – 100 % และทำความสะอาดในซอกเล็กๆได้เป็นอย่างดี

 

2.เปลี่ยน silicone เพื่อลดความร้อนจากการทำงานของเครื่องขุด

silicone ทำหน้าที่ประสานระหว่าง chip ของการ์ดขุดและแผงระบายความร้อนเข้าด้วยกันเมื่อใช้งานไปในระยะเวลาหนึ่ง silicone จะมีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนที่ลดลงดังนั้น การเปลี่ยน silicone จะทำให้การระบายความร้อนของเครื่องขุดดีขึ้น

 

3. เคลือบการ์ดขุดด้วยน้ำยากันความชื้น

เพื่อป้องกันความชื้นและคราบออกไซด์ในจุดที่บอบบางและมีอาการเสียหายบ่อยที่สุดของการ์ดขุด จะเคลือบแผงวงจรด้วยน้ำยากันความชื้น ส่งผลให้เครื่องขุดทำงานได้อย่างต่อเนื่องและลดปัญหาในการที่เครื่องขุดแสดงสถานะของอุณหภูมิผิดเพี้ยนและทำให้เครื่องขุดหยุดทำงาน

 

ข้อดีจากการใช้บริการ

1.แผงวงจรจะไม่มีคราบฝุ่นและออกไซด์ติดคงค้าง เนื่องจากล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง

2.ความร้อนของเครื่องขุดลดลงและระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้น

3.เคลือบน้ำยากันความชื้นช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องขุดลดอาการเสียหายในชิ้นส่วนที่มีอาการเสียหายบ่อย

4.อัตรากินไฟลดน้องลง เนื่องจากระบบไฟฟ้าทำงานได้ดีขึ้น ไม่มีความร้อนสะสม

 

 

รูปแบบการให้บริการและอัตราค่าบริการ

1.ล้างที่เหมืองขุดของลูกค้า จะเป็นการล้างในรูปแบบการทำความสะอาดโดยการปัดฝุ่น โดยช่างผู้ชำนาญการ โดยการคิดราคาจะคิดราคาออกเป็น 2 ส่วน

1.1 ราคาการล้างเครื่องขุด ตามตารางราคาดังนี้

จำนวนเครื่อง ราคา
1-10 1,000
11-20 900
21-30 800

1.2 ราคาค่าเดินทาง โดยคิดจากระยะทางตามกิโลเมตรจากบริษัท  และคิดเป็นจำนวนวันที่เข้าดำเนินการในพื้นที่เหมืองขุดของลูกค้า ซึ่งทางบริษัทจะทำการประเมินราคาก่อนที่จะเข้าดำเนินงาน

2.ส่งเครื่องมาล้างที่บริษัท จะเป็นการล้างเครื่องขุดในรูปแบบการใช้เครื่องมือเฉพาะทาง ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1-3 วัน

2.1 หากลูกค้ามีเครื่องจำนวนมาก และต้องการส่งมาที่บริษัท จะคิดราคาค่าจัดส่งตามจริง แยกออกจากราคาค่าบริการ

.

จำนวนเครื่อง ราคา
1-20 1,500
21-30 1,400
31-60 1,300