ภายในคู่มือนี้จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย สำหรับผู้ขายจะอยู่ในช่วงแรก ผู้ซื้อจะอยู่ช่วงท้าย

ขั้นตอนการใช้งาน Mining Pro Marketplace สำหรับผู้ขาย

1.เข้าสู่ระบบ [Mining Pro]

2.เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วกดที่เมนู [Marketplace]

3.หลังจากนั้นกดที่ [ลงประกาศขาย]

4.เมื่อเข้าสู่หน้าลงประกาศขาย เราสามารถเลือกเครื่องขุดที่ต้องการขายโดยกดที่ [เลือกเครื่องขุด] และกรอกข้อมูลรายละเอียดการขายภายในช่อง

4.1.เลือกเครื่องขุดจากในระบบที่ต้องการขายแล้วกดเสร็จสิ้น

4.2.เลือกว่าเครื่องขุดที่เราต้องการขายนั้นกำลังขุดอยู่หรือหยุดขุด

4.3.เมื่อใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้วกดที่ [ดูตัวอย่างประกาศ]

5.กดส่ง otp เพื่อส่งรหัสยืนยัน 6 หลักไปที่เบอร์โทรศัพท์

6.กดยืนยันการประกาศขาย และกรอกรหัส otp ที่ได้รับจากข้อความภายในช่อง

ดำเนินการเรียบร้อย ประกาศขายจะเข้าสู่ช่วงรออนุมัติจากผู้ดูแล

เมื่อประกาศขายถูกตรวจสอบและอนุมัติจะขึ้นว่าอนุมัติแล้ว

สามารถดูเครื่องขุดที่เราลงประกาศขายได้ที่หน้าหลักของเมนู Marketplace

เมื่อขายเครื่องได้แล้วและต้องการถอนเงิน

1.เข้าเมนู Marketplace แล้วเลือก [ประวัติการขาย] ->> [รายการถอนรายได้]

2.กรอกบัญชีธนาคารที่ต้องการรับเงิน

3.รออนุมัติ

ขั้นตอนการใช้งานสำหรับผู้ซื้อ

1.เข้าสู่เมนู Marketplace เลือกดูเครื่องขุดที่เราสนใจ ซึ่งเราสามารถเปรียบเทียบเครื่องขุดที่วางขายได้

1.2 สมมติว่าเราต้องการซื้อเครื่องขุดเครื่องนี้ให้กด [สั่งซื้อ]

2.ผู้ซื้อสามารถดูรายละเอียดของเครื่องขุด เช่น

  • ระยะเวลาการใช้งาน
  • จำนวนครั้งที่ซ่อม
  • การตรวจสอบ
  • เครื่องขุดมีประกันหรือไม่

เมื่อต้องการซื้อกด [สั่งซื้อ]

3.ดูรายละเอียดคำสั่งซื้อ กด [ยืนยันคำสั่งซื้อ]

4.เข้าสู่หน้าชำระเงิน เมื่อชำระเงินเสร็จ และ กรอกวันเวลาที่โอนเงินให้ตรงแล้วกด [แจ้งชำระเงิน]

5. เมื่อซื้อเครื่องขุดสำเร็จ สามารถดูเครื่องขุดของเราได้ที่เมนู [เครื่องขุด] ซึ่งเราสามารถตั้งค่าเครื่องขุดในระบบได้

5.2 สิ่งสำคัญที่ต้องทำคือการเข้าไปตั้งค่า worker ให้เป็น worker ของลูกค้า

5.3 ลูกค้าใส่เพียงแค่ Worker Name (ไม่ต้องมี .001 หรือ . ต่อท้าย) และ Password ที่ทาง Pool แจ้งมาให้ ไม่จำเป็นต้อง Copy Address ของ Pool มาใส่ เพราะว่าทาง Mining Pro ได้ตั้งค่าไว้ให้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นกด [บันทึก]