Pool Saving คือฟังก์ชันของทาง Binance ที่ให้นักขุดสามารถนำเหรียญที่ขุดได้มาฝากไว้ โดยจะได้ดอกเบี้ย 6% ต่อปี โดยเหรียญที่เอามาฝากต้องมาจากการขุดเท่านั้น เหรียญที่ฝากได้มี BTC เท่านั้น

ขั้นตอนการใช้งาน Pool Savings

1.เข้าสู่เว็บไซต์ https://pool.binance.com/en

2.กด [Pool Savings]

3.อ่านและยอมรับข้อตกลงการใช้งาน กด [Open]

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน

1.เหรียญที่จะมาฝากใน Pool Savings ต้องมาจากการขุดเพียงเท่านั้น

2.เมื่อถอนเงินออกไปแล้วไม่สามารถนำมาฝาก Pool Savings ได้อีก

3.สมมติว่าฝากเหรียญเข้ามาวันที่ 1 จะเริ่มได้ดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 2 และถ้าต้องการถอนเงินเงินจะเข้าวันที่ 3

4.อัตราดอกเบี้ยสามารถปรับเปลี่ยนได้

4.จะเข้ามาสู่หน้า Pool Savings กด [Account] และเลือกบัญชีที่ต้องการใช้งาน

5.เมื่อต้องการถอนเงินที่ฝากไว้ให้กด [Redeem] และเลือกจำนวนที่ต้องการถอน

6.ผู้ใช้งานสามารถดูดอกเบี้ยที่ได้ในปัจจุบันและประวัติการถอนเงินได้