วิธีคำนวณรายได้จากการขุด Litecoin และ Dogecoin ใน Binance Pool

 

1.เข้าสู่เว็บไซต์ของ Binance Pool https://pool.binance.com/en

 

2.เลือกที่เหรียญ Litecoin หรืออัลกอริทึม Scrypt

3.ใส่จำนวนแรงขุดที่เรามีลงในช่อง โดยตัวเลขที่ออกมาด้านหลังคือจำนวน Litecoin และ Dogecoin ที่จะได้หลังจากขุดไป 24 ชั่วโมง

ตัวอย่างในรูป มีแรงขุด 1 Gh/s ขุดไป 24 ชั่วโมงจะได้ 0.01454768 LTC และ 28.42994517 DOGE

*เมื่อขุด Litecoin จะได้ Dogecoin ออกมาด้วย

4.ทาง Binance Pool จะหักค่าธรรมเนียม 3% เราต้องนำจำนวนเหรียญที่ขุดได้มาคูณกับ 0.97 จะออกมาเป็นรายได้หลังหักค่าธรรมเนียม ถ้าอยากรู้ว่าเรามีมูลค่าทั้งหมดเท่าไรก็เพียงนำราคาเหรียญ ณ ปัจจุบันมาคูณกับจำนวนเหรียญที่เราขุดได้