วิธีการคำนวณรายได้จากการขุด Ethereum ใน Binance Pool

 

1.เข้าสู่เว็บไซต์ของ Binance Pool https://pool.binance.com/en

 

2.เลือกที่เหรียญ ETH หรืออัลกอริทึม Ethash

3.ใส่จำนวนแรงขุดที่เรามีลงในช่อง โดยตัวเลขที่ออกมาด้านหลังคือจำนวน ETH ที่จะได้หลังจากขุดไป 24 ชั่วโมง

ตัวอย่างในรูป มีแรงขุด 1 Mh/s ขุดครบ 24 ชั่วโมงจะได้ 0.00001303 ETH

 

4.ทาง Binance Pool จะหักค่าธรรมเนียม 0.5 % เราต้องนำจำนวนเหรียญที่ขุดได้มาคูณกับ 0.995 จะออกมาเป็นรายได้หลังหักค่าธรรมเนียม ถ้าอยากรู้ว่าเรามีมูลค่าทั้งหมดเท่าไรก็นำราคา ETH ณ ปัจจุบันมาคูณกับจำนวนเหรียญที่เราขุดได้