Hyperinflation คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร

2023-09-03T01:11:49+07:0003/09/2023|

ทุกๆประเทศในโลกประสบพบเจอกับปัญหาเงินเฟ้อไม่ว่าจะเป็นแบบอ่อนๆหรือแบบรุนแรง ซึ่งเงินเฟ้อคือภาวะที่ราคาของสินค้าเพิ่มสูงขึ้น และมูลค่าของสกุลเงินลดต่ำลง โดยปกติแล้วรัฐบาลกับสถาบันการเงินของประเทศจะร่วมมือกันเพื่อทำให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับอ่อนๆและเพิ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไป