เงินเฟ้อ

Bitcoin สามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้อย่างไร

2022-10-10T06:23:20+07:0009/09/2022|

อัตราเงินเฟ้อคืออะไร อัตราเงินเฟ้อคือภาวะที่เงินจำนวนเท่าเดิมแต่กำลังซื้อน้อยลง ตัวชี้วัดที่นิยมใช้ในการวัดอัตราเงินเฟ้อคือดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ...

Go to Top