x Mining Pro : นำเข้าเครื่องขุด Crypto Currency ถูกต้องตามกฎหมาย ราคาดีที่สุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สั่งสินค้าได้ที่ Line Official: @miningpro
ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใน
รูปภาพ ชื่อรุ่น เหรียญ แรงขุด รายได้/เดือน ค่าไฟฟ้า/เดือน ค่าวาง+ค่าดูแล/เดือน ราคา พร้อมขุด
ภายใน 5 นาที
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
Antminer S21 (200Th) BTC 200

Th/s

-

Baht/บาท

10,100.00

Baht/บาท

1,000.00

Baht/บาท

-

Baht/บาท

Antminer S21 (195Th) BTC 195

Th/s

-

Baht/บาท

10,100.00

Baht/บาท

1,000.00

Baht/บาท

-

Baht/บาท

Avalon Miner 1246 (93Th) BTC 93

Th/s

-

Baht/บาท

10,100.00

Baht/บาท

1,000.00

Baht/บาท

-

Baht/บาท

Avalon Miner 1246 (90Th)
(ประกันศูนย์ซ่อมในไทย 12 เดือน)
BTC 90

Th/s

-

Baht/บาท

10,100.00

Baht/บาท

1,000.00

Baht/บาท

-

Baht/บาท

Avalon Miner 1246 (87Th)
(ประกันศูนย์ซ่อมในไทย 6 เดือน)
BTC 87

Th/s

-

Baht/บาท

10,100.00

Baht/บาท

1,000.00

Baht/บาท

-

Baht/บาท

Antminer S19j Pro (104Th) BTC 104

Th/s

-

Baht/บาท

9,250.00

Baht/บาท

1,000.00

Baht/บาท

-

Baht/บาท

Antminer S19 XP (134Th) BTC 134

Th/s

-

Baht/บาท

8,900.00

Baht/บาท

2,000.00

Baht/บาท

-

Baht/บาท

Antminer L7 (9.05Gh) LTC/DOGE 9.05

Gh/s

-

Baht/บาท

10,100.00

Baht/บาท

2,500.00

Baht/บาท

-

Baht/บาท

Antminer S19 XP (140Th) BTC 140

Th/s

-

Baht/บาท

9,750.00

Baht/บาท

2,000.00

Baht/บาท

-

Baht/บาท

Antminer S19j Pro (110Th) BTC 110

Th/s

-

Baht/บาท

9,550.00

Baht/บาท

1,000.00

Baht/บาท

-

Baht/บาท

Antminer K7 (63.5Th) Nervos(CKB) 63.5

Th/s

-

Baht/บาท

11,500.00

Baht/บาท

1,000.00

Baht/บาท

-

Baht/บาท

ICERIVER KAS KS0 100Gh/s KAS 100

Gh/s

-

Baht/บาท

230.00

Baht/บาท

500

Baht/บาท

-

Baht/บาท

ICERIVER KAS KS1 1Th/s KAS 1

Th/s

-

Baht/บาท

1,900.00

Baht/บาท

2,000

Baht/บาท

-

Baht/บาท

ICERIVER KAS KS2 2Th/s KAS 2

Th/s

-

Baht/บาท

3,600.00

Baht/บาท

2,000

Baht/บาท

-

Baht/บาท

ICERIVER KAS KS3M 6Th/s KAS 6

Th/s

-

Baht/บาท

10,500.00

Baht/บาท

2,000

Baht/บาท

-

Baht/บาท

ICERIVER KAS KS3 8Th/s KAS 8

Th/s

-

Baht/บาท

3,600.00

Baht/บาท

2,000

Baht/บาท

-

Baht/บาท

Bitmain Antminer KS3 (8.3Th) KAS 8.3

Th/s

-

Baht/บาท

10,500.00

Baht/บาท

2,000

Baht/บาท

-

Baht/บาท

Bitmain Antminer KS3 (9.4Th) KAS 9.4

Th/s

-

Baht/บาท

10,500.00

Baht/บาท

2,000

Baht/บาท

-

Baht/บาท

Bitmain Antminer KS5 (20Th) KAS 20

Th/s

-

Baht/บาท

10,500.00

Baht/บาท

2,000

Baht/บาท

-

Baht/บาท

Bitmain Antminer KS5 Pro (21Th) KAS 21

Th/s

-

Baht/บาท

10,500.00

Baht/บาท

2,000

Baht/บาท

-

Baht/บาท

iBeLink BM-KS Max(10.5Th) KAS 10.5

Th/s

-

Baht/บาท

10,500.00

Baht/บาท

2,000

Baht/บาท

-

Baht/บาท

ICERIVER KS5L (12Th/s) KAS 12

Th/s

-

Baht/บาท

3,600.00

Baht/บาท

2,000

Baht/บาท

-

Baht/บาท

ICERIVER KS5M (15Th/s) KAS 15

Th/s

-

Baht/บาท

3,600.00

Baht/บาท

2,000

Baht/บาท

-

Baht/บาท

Antminer L9 (16Gh) LTC/DOGE 16

Gh/s

-

Baht/บาท

10,100.00

Baht/บาท

2,500.00

Baht/บาท

-

Baht/บาท

ข้อมูล ณ วันที่ (ราคานี้สำหรับสั่งซื้อภายใน 2 ชม นี้เท่านั้น)
*** ราคาอาจคาดเคลื่อนตามมูลค่าราคาของ BTC ณ เวลานั้น ๆ ***
*** กรณีถ้าต้องการสั่งซื้อ 10 เครื่องขึ้นไป สามารถติดต่อขอราคาพิเศษได้ที่ อีเมล์: [email protected] ***