บริษัท ไมนิ่งโปร จำกัด ขอเรียนแจ้งปรับลดอัตราค่าบริการไฟฟ้าตามประกาศจากการไฟฟ้านครหลวงซึ่งมีการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้า (FT) ในรอบเดือน ตุลาคม 2566 ถึง เดือน ธันวาคม 2566 จากเดิมอัตราค่าไฟฟ้าที่ 4.47 บาทต่อหน่วย เป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่ 3.99 บาทต่อหน่วย ซึ่งราคาค่าไฟฟ้าที่ปรับลดลงสำหรับเครื่องขุดในแต่ละรุ่นมีรายละเอียดดังนี้

รุ่นเครื่องขุด ค่าไฟฟ้าเดิม ค่าไฟฟ้าปรับใหม่
Bitmain L7 9050 Gh/s 11,050 10,100
Bitmain S19 J Pro 104 Th/s 10,100 9,250
Bitmain S19 J Pro 110 Th/s 10,500 9,550
Bitmain S19 XP 140 Th/s 10,700 9,750
Avalon 1246 90Th/s 11,350 10,300
KAS Miner KS0   100Gh/s 250 230
KAS Miner KS1   1Th/s 2,000 1,900
KAS Miner KS2   2Th/s 4,000 3,600

อัตราค่าไฟฟ้าที่บริษัท เรียกเก็บและให้บริการกับลูกค้า จะอ้างอิงจากการเรียกเก็บของไฟฟ้านครหลวง สำหรับอัตราค่าไฟฟ้าที่จะมีการปรับในอัตราที่ขึ้น หรือ ลดลงในครั้งถัดไปคาดว่าการไฟฟ้านครหลวง จะมีประกาศออกมาอีกครั้งภายในเดือน ธันวาคม 2566

โดยอัตราค่าบริการไฟฟ้าในอัตราที่ปรับใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 00.00 น เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566