บริษัท ไมนิ่งโปร จำกัด ขอเรียนแจ้งปรับขึ้นอัตราค่าบริการไฟฟ้าตามประกาศจากการไฟฟ้านครหลวงซึ่งมีการปรับขึ้นอัตราค่าไฟฟ้า (FT) ในรอบเดือน มกราคม 2567 ถึง เดือน เมษายน 2567 จากเดิมอัตราค่าไฟฟ้าที่ 3.99 บาทต่อหน่วย เป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่ 4.7 บาทต่อหน่วย ซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าที่ปรับเพิ่มขึ้นสำหรับเครื่องขุดในแต่ละรุ่นมีรายละเอียดดังนี้

รุ่นเครื่องขุด ค่าไฟฟ้าเดิม  ค่าไฟฟ้าปรับใหม่
Avalon Miner 1246 (93Th) 10,100 11,700
Avalon Miner 1246 (85Th) 10,100 11,500
Antminer S19j Pro (104Th) 9,250 10,700
Antminer S19 XP (134Th) 8,900 10,600
Antminer L7 (9.05Gh) 10,100 11,700
Antminer S19 XP (140Th) 9,750 11,300
Antminer S19j Pro (110Th) 9,550 11,200
Antminer K7 (63.5Th) 11,500 10,600
KAS Miner KS0 100Gh/s 230 250
KAS Miner KS1 1Th/s 1,900 2,150
KAS Miner KS2 2Th/s 3,600 4,150
KAS Miner KS3 8.3Th/s 10,500 10,900
 

อัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บค่าบริการกับลูกค้า จะอ้างอิงจากการเรียกเก็บของไฟฟ้านครหลวง สำหรับการปรับอัตราค่าไฟฟ้าในครั้งถัดไปจากการไฟฟ้านครหลวงนั้น คาดว่าจะมีประกาศออกมาอีกครั้งภายในเดือน เมษายน 2567

โดยอัตราค่าบริการไฟฟ้าในอัตราที่ปรับใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 00.00 น เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่  29 ธันวาคม 2566