บริษัท ไมนิ่งโปร จำกัด ขอเรียนแจ้งปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าตามการประกาศจากการไฟฟ้านครหลวง ในรอบเดือน มกราคม 2567 ถึง เดือน เมษายน 2567 จากการประกาศในครั้งก่อนหน้าในอัตราค่าไฟฟ้าที่ 4.7 บาทต่อหน่วย เป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่ 4.18 บาทต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้ารายเดือนของเครื่องขุดปรับลดลงโดยมีรายละเอียดดังนี้

รุ่นเครื่องขุด ค่าไฟฟ้าเดิม  ค่าไฟฟ้าปรับใหม่
Avalon Miner 1246 (93Th) 11,700 10,500
Avalon Miner 1246 (85Th) 11,500 10,300
Antminer S19j Pro (104Th) 10,700 9,600
Antminer S19 XP (134Th) 10,600 9,500
Antminer L7 (9.05Gh) 11,700 10,500
Antminer S19 XP (140Th) 11,300 10,100
Antminer S19j Pro (110Th) 11,200 10,000
Antminer K7 (63.5Th) 10,600 9,400
KAS Miner KS0 100Gh/s 250 250
KAS Miner KS1 1Th/s 2,150 2,000
KAS Miner KS2 2Th/s 4,150 3,800
KAS Miner KS3 8.3Th/s 10,900 9,800
     

อัตราค่าไฟฟ้าที่บริษัทเรียกเก็บค่าบริการกับลูกค้า จะอ้างอิงจากการเรียกเก็บของไฟฟ้านครหลวง และสำหรับการปรับอัตราค่าไฟฟ้าในครั้งถัดไป คาดว่าจะมีประกาศออกมาอีกครั้งภายในเดือน เมษายน 2567

โดยอัตราค่าบริการไฟฟ้าในอัตราที่ปรับใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่ วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 00.00 น เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่  15 มกราคม 2567