บริษัท ไมนิ่งโปร จำกัด ขอเรียนแจ้งปรับอัตราค่าไฟฟ้า เนื่องจากสภาวะสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัท มีต้นทุนพลังงานไฟฟ้าที่นำมาให้บริการลูกค้าจากการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้านครหลวงได้มีประกาศปรับขึ้นค่าไฟฟ้า ( FT ) ในรอบเดือน มกราคม ถึง เดือน เมษายน 2566 ทาง บริษัท มีความจำเป็นต้องปรับอัตราค่าไฟฟ้าที่ให้บริการกับลูกค้า จากเดิมอัตราค่าไฟฟ้าที่ 4.2 บาทต่อหน่วย เป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่ 5.5 บาทต่อหน่วย ซึ่งราคาค่าไฟฟ้าที่ปรับเพิ่มขึ้นสำหรับเครื่องขุดในแต่ละรุ่นมีรายละเอียดดังนี้

รุ่นเครื่องขุด ค่าไฟฟ้าเดิม ค่าไฟฟ้าปรับใหม่
L7 9050 10,500 13,600
S19 J Pro 104 9,000 12,500
S19 XP 140 9,000 13,200

อัตราค่าไฟฟ้าที่บริษัท ให้บริการกับลูกค้า จะอ้างอิงจากการเรียกเก็บของไฟฟ้านครหลวง สำหรับราคาค่าไฟฟ้าที่จะมีการปรับในอัตราที่ขึ้น หรือ ลดลงนั้น คาดว่าจะมีประกาศออกมาอีกครั้งภายในเดือน พฤษภาคม 2566

เอกสารอ้างอิงจากการไฟฟ้านครหลวง

เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าในอัตราที่ปรับขึ้นทางบริษัทจึงมีการปรับอัตราค่าบริการฝากวางเครื่องขุดจะมีการปรับลดราคาค่าบริการ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมพาพันธ์ ถึง เดือน 30 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดังนี้

ของทางเราได้อย่างจุใจ ถือเป็นช่องทางสร้างรายได้ที่ดี เว็บสล็อต จ่ายชัวร์ 

รุ่นเครื่องขุด ค่าบริการเดิม ค่าบริการปรับใหม่
L7 9050 3,000 2,500
S19 J Pro 104 3,000 2,000
S19 XP 140 3,000 2,500

*โดยค่าไฟฟ้าและค่าบริการฝากวางเครื่องขุดในอัตราที่ปรับใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 01.00 น เป็นต้นไป