บริษัท ไมนิ่งโปร จำกัด ขอเรียนแจ้งปรับลดอัตราค่าบริการไฟฟ้าตามประกาศจากการไฟฟ้านครหลวงซึ่งมีการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้า (FT) ในรอบเดือน กันยายน 2566 ถึง เดือน ธันวาคม 2566 จากเดิมอัตราค่าไฟฟ้าที่ 4.75 บาทต่อหน่วย เป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่ 4.47 บาทต่อหน่วย ซึ่งราคาค่าไฟฟ้าที่ปรับลดลงสำหรับเครื่องขุดในแต่ละรุ่นมีรายละเอียดดังนี้

รุ่นเครื่องขุด ค่าไฟฟ้าเดิม ค่าไฟฟ้าปรับใหม่
Bitmain L7 9050 Gh/s 11,900 11,050
Bitmain S19 J Pro 104 Th/s 10,900 10,100
Bitmain S19 J Pro 110 Th/s 11,300 10,500
Bitmain S19 XP 140 Th/s 11,500 10,700
KAS Miner KS0   100Gh/s 300 250
KAS Miner KS1   1Th/s 2,200 2,000
KAS Miner KS2   2Th/s 4,200 4,000

อัตราค่าไฟฟ้าที่บริษัท เรียกเก็บและให้บริการกับลูกค้า จะอ้างอิงจากการเรียกเก็บของไฟฟ้านครหลวง สำหรับอัตราค่าไฟฟ้าที่จะมีการปรับในอัตราที่ขึ้น หรือ ลดลงในครั้งถัดไปคาดว่าการไฟฟ้านครหลวง จะมีประกาศออกมาอีกครั้งภายในเดือน ธันวาคม 2566

เอกสารอ้างอิงจากการไฟฟ้านครหลวง

โดยอัตราค่าบริการไฟฟ้าในอัตราที่ปรับใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 00.00 น เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2566