Bitmain ได้เปิดตัวเครื่องขุดรุ่นใหม่ในซีรีส์ Antminer S21 ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องขุดในตลาดตอนนี้เป็นอย่างมาก

โดยรุ่น Antminer S21 XP ที่ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ มีอัตราการขุดอยู่ที่ 270 เทราห์แฮชต่อวินาที (TH/s) และมีประสิทธิภาพที่ 13.5 J/T จากข้อมูลปัจจุบันที่ค่าแฮชราคาอยู่ที่ $0.0524 ต่อ TH/s ต่อวัน S21 XP คาดว่าจะทำกำไรได้ $10.84 ต่อวัน หากค่าไฟฟ้าอยู่ที่ $0.04 ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh)

พร้อมกันนี้ Bitmain ยังเปิดตัว Antminer S21 XP Hydro ซึ่งเป็นเครื่องขุดที่ใช้การระบายความร้อนด้วยน้ำ มีอัตราการขุดสูงกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า Antminer S21 XP Hydro มีอัตราการขุดที่ 473 TH/s และประสิทธิภาพอยู่ที่ 12.7 J/T ถ้าพิจารณาค่าแฮชปัจจุบันและค่าไฟฟ้าที่ $0.04 ต่อ kWh เครื่องนี้จะทำกำไรได้ประมาณ $21.48 ต่อวัน

ในการวัดประสิทธิภาพด้วย J/T คือ Joules (หน่วยพลังงาน) หารด้วย Terahash (แรงขุด) จะออกมาเป็น 1 Terahash ที่ได้จะใช้พลังงานไปเท่าใด เช่นของรุ่น Antminer S21 Pro XP Hydro ใช้พลังงาน 12.7 Joules ต่อ 1 Terahash ยิ่งตัวเลขของ J/T น้อยลงเท่าไร หมายถึงประสิทธิภาพของเครื่องขุดที่สูงขึ้นเท่านั้น

การเปิดตัวเครื่องขุดในซีรีส์ S21 ของ Bitmain นี้ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการขุดบิตคอยน์ เครื่องขุดที่มีประสิทธิภาพสูงเหล่านี้กำลังสร้างมาตรฐานใหม่ในตลาด ซึ่งอาจจะทำให้คู่แข่งต้องพัฒนาสินค้าของตนให้ดีขึ้นด้วย

Bitmain ให้ความสำคัญกับการลดการใช้พลังงานแต่ยังเพิ่มความสามารถในการทำกำไร แสดงถึงสิ่งที่สำคัญสำหรับการขุดบิตคอยน์ นั่นคือการหาสมดุลระหว่างต้นทุนและประสิทธิภาพที่ทำได้

Reference : Bitcoin news