บิตคอยน์คือสกุลเงินที่ไร้ผู้ควบคุมระหว่างบุคคลสู่บุคคล ซึ่งทำงานโดยใช้เครือข่ายบล็อกเชนที่มีลักษณะแบบกระจายศูนย์ ความพิเศษคือบิตคอยน์สามารถใช้ทำธุรกรรมแบบไม่จำเป็นต้องมีตัวกลาง หรือองค์กรที่รับผิดชอบ ด้วยความสามารถนี้บิตคอยน์จึงต้องใช้พลังงานปริมาณมาก ทำให้บิตคอยน์มักถูกคนวิจารณ์ว่าใช้พลังงานแบบไม่ยั่งยืนและสิ้นเปลือง

.

Bitcoin และ Proof-of-work

อัลกอริทึม Proof-of-work ของบิตคอยน์กำหนดให้คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผลในการสร้างบล็อกของบิตคอยน์และทำการยืนยันธุรกรรม แล้วนักขุดที่ลงทุนในการขุดบิตคอยน์ก็จะได้รับรางวัลเป็นบิตคอยน์จำนวน 3.125 BTC ในปัจจุบัน บวกกับค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้งานบิตคอยน์ทำธุรกรรมกันบนเครือข่าย

เพื่อที่จะทำให้บิตคอยน์ที่เป็นเครือข่ายแบบกระจายศูนย์ปลอดภัย กำลังประมวลผลโดยรวมของเครือข่ายบิตคอยน์จำเป็นเป็นต้องสูงมาก ถ้ามีกำลังประมวลผลไม่มากพอจะทำให้เกิดช่องโหว่ที่เรียกว่า 51% Attack (การโจมตีเมื่อผู้โจมตีมีกำลังประมวลมากกว่า 51% ของเครือข่าย

ทำให้ผู้โจมตีมีสถานะเป็นเสียงส่วนมาก และมีอำนาจตัดสินใจภายในเครือข่าย) แต่ในปัจจุบันกำลังประมวลผลโดยรวมของเครือข่ายบิตคอยน์มีสูงมากจนไม่มีใครคนเดียวมีกำลังขุดถึงครึ่งได้ ทำให้บิตคอยน์ยังรักษาความปลอดภัยไว้ได้

.

การใช้ไฟฟ้าของ Bitcoin

เครือข่ายบิตคอยน์ประกอบด้วยนักขุดหลายพันรายกระจายอยู่ทั่วโลก การขุดบิตคอยน์ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าปริมาณมาก มีการวิจัยที่ประมาณการว่าในอนาคตการขุดบิตคอยน์สามารถเติบโตมากขึ้นและใช้ไฟฟ้าได้ถึง 7.67 กิกะวัตต์ ซึ่งเทียบได้กับการใช้ไฟฟ้าของบางประเทศ

แม้ว่าบิตคอยน์จะใช้พลังงานมาก แต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะการทำงานของบิตคอยน์เกิดขึ้นได้เพราะการขุดบิตคอยน์ ถ้าไม่มีการขุดบิตคอยน์ก็จะไม่สามารถยืนยันธุรกรรมและต่อบล็อกใหม่ๆได้ และถ้ากำลังประมวลผลหรือกำลังขุดไม่มากพอก็จะเสี่ยงต่อการถูกโจมตี หรือจะพูดได้ว่าคุณค่าของบิตคอยน์นั้นถูกสร้างขึ้นมาจากการใช้พลังงาน เป็นการแปลงพลังงานไฟฟ้ามาเป็นทองคำดิจิทัล

.

Bitcoin กับความยั่งยืน

เนื่องจากไฟฟ้าที่ใช้ในการขุดบิตคอยน์ถือเป็นต้นทุน นักขุดบางส่วนจึงหันไปหาประเทศที่มีไฟฟ้าราคาถูก โดยปกติแล้วแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงมักจะเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถปรับขนาดได้ง่าย ค่อนข้างมั่นคง และต้นทุนต่ำที่สุด แต่การวิจัยในปี 2020 โดย Cambridge Centre for Alternative Finance ประมาณการว่า 76% ของบิตคอยน์ถูกขุดด้วยพลังงานหมุนเวียน

การขุดบิตคอยน์มีการแข่งขันสูง และนักขุดส่วนมากที่จะได้กำไรจะเป็นเหล่านักขุดที่สามารถเข้าถึงพลังงานที่ต้นทุนต่ำ เช่นพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ถึงแม้จะต้นทุนเริ่มต้นสูง แต่หลังจากนั้นการสร้างพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มีต้นทุนที่ต่ำมาก ทำให้เป็นทางเลือกสำหรับนักขุดบิตคอยน์ และเป็นสาเหตุที่การขุดบิตคอยน์ส่วนใหญ่เป็นการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำ

การขุดบิตคอยน์เองยังสามารถนำมาเป็นวิธีการสร้างรายได้จากพลังงานเหลือใช้ ทั้งจากพลังงานหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน เช่นพลังงานแสงอาทิตย์จะสร้างไฟฟ้าได้มากในตอนกลางวัน ถ้ามีไฟฟ้ามากเกินไปแต่ไม่มีแบตเตอรี่รองรับ ไฟฟ้าที่สร้างมาได้นั้นก็จะสูญเปล่า บิตคอยน์จึงมีประโยชน์ในการนำไฟฟ้าที่เหลือใช้นำมาขุดบิตคอยน์เพื่อสร้างรายได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องขุดบิตคอยน์ให้สูงสุด

Reference : River.com