Sidechain คืออะไร

Sidechain คือบล็อกเชนคู่ขนาน ที่ดำเนินการอิสระจากบล็อกเชนหลัก (mainchain) โดยทั่วไปแล้วการเชื่อมต่อจะถูกสร้างขึ้นผ่านทางเชื่อม (two-way bridge) เพื่อให้สามารถโอนสินทรัพย์ดิจิตอลหรือโทเคนระหว่างบล็อกเชนหลักกับ sidechain ได้โดยไม่มีอุปสรรค

การทำงานของ Sidechain

ความพิเศษของ sidechains อยู่ที่ความอิสระของมัน ไม่เหมือนกับบล็อกเชนหลัก sidechains มีความยืดหยุ่นที่สามารถนำอัลกอริทึมฉันทมติมาใช้แบบเฉพาะเจาะจงได้ ความอิสระนี้ช่วยให้เครือข่ายสามารถประมวลผลธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่ข้อได้เปรียบ เช่น การยืนยันธุรกรรมที่รวดเร็วขึ้นและค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า

อัลกอริทึมฉันทมติ (เสียงส่วนใหญ่ที่เห็นตรงกัน) บน sidechains สามารถแตกต่างกันไป ตั้งแต่ Proof-of-Authority ไปจนถึง Delegated Proof-of-Stake ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายของ sidechain เป็นส่วนสำคัญในการตรวจสอบธุรกรรม การสร้างบล็อก และการรักษาความปลอดภัยโดยรวมของเครือข่าย

นอกจากนี้ sidechains แตกต่างจากแกนหลักอย่างชัดเจนเมื่อพิจารณาถึงพารามิเตอร์ของบล็อก ในขณะที่บล็อกเชนหลักจำกัดเวลาและขนาดของบล็อก sidechains สามารถปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์เหล่านี้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่นี่มาพร้อมกับข้อแลกเปลี่ยน เนื่องจากพารามิเตอร์ของบล็อกที่มีความอิสระมากเกินไป อาจเสี่ยงต่อการลดลงของการกระจายอำนาจ (Decentralized)

.

ข้อดีและข้อเสียของ Sidechain

ข้อดี

ขยายขนาด

Sidechains สามารถขยายขนาดการรองรับคนของระบบโดยการโอนการประมวลผลธุรกรรมบางส่วนออกจากเครือข่ายหลัก ซึ่งช่วยลดความแออัดและเพิ่มประสิทธิภาพ

เพิ่มความยืดหยุ่น

ความอิสระของ Sidechains ช่วยให้สามารถทดลองกับกลไกฉันทมติและพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆและการพัฒนาในอนาคต

.

ข้อเสีย

ลดการกระจายอำนาจ

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใน Sidechains นั่นคือการยอมรับการสละส่วนหนึ่งของความเป็นเครือข่ายแบบกระจายอำนาจ ซึ่งอาจนำไปสู่การที่โหนดตัวใดตัวหนึ่งมีอำนาจมากกว่าตัวอื่น ซึ่งอาจมีผลต่อความปลอดภัยของเครือข่าย

ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย

Sidechains ต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของเครือข่ายตนเอง แม้การสูญเสียความปลอดภัยของ Sidechains จะไม่มีผลต่อเครือข่ายหลักโดยตรง แต่ความอิสระนี้อาจทำให้ความเสี่ยงมากขึ้น

ความซับซ้อน

การใช้งานและการรักษา Sidechains ต้องใช้ความพยายามและทรัพยากรอย่างมาก ความซับซ้อนในการติดตั้งและการบำรุงรักษาเริ่มต้นอาจสร้างความยากต่อการนำไปใช้งาน

.

ตัวอย่างโปรเจกต์ Sidechain

มีโปรเจกต์หลายตัวที่ยอมรับแนวคิดของ sidechains โดยแต่ละโปรเจกต์มีลักษณะเฉพาะตัวและปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะในระบบบล็อกเชน โดยมีตัวอย่างที่น่าสนใจเช่น

Polygon

Polygon ใช้ sidechains แบบผสมผสานเพื่อเพิ่มความสามารถในการขยายขนาดของ Ethereum โดยใช้เฟรมเวิร์ค Plasma มันมุ่งเน้นการให้บริการธุรกรรมที่รวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายต่ำสำหรับแอปพลิเคชันที่ดำเนินการแบบกระจายอำนาจ (DApps)

SKALE

SKALE ใช้ elastic sidechains เพื่อให้นักพัฒนาได้มีแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ (DApps) ที่มีประสิทธิภาพและขยายขนาดได้ โดยมุ่งเน้นที่การให้บริการสำหรับนักพัฒนา

Gnosis

Gnosis Chain ใช้ xDai sidechain เพื่อให้สามารถทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง โดยเน้นที่ความสะดวกในการใช้งานและมักถูกเลือกสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการธุรกรรมที่รวดเร็วและมีราคาไม่แพง

Loom Network

Loom Network เชี่ยวชาญในการสร้างเกมและแอปพลิเคชันสังคมที่มีขนาดใหญ่บนบล็อกเชน โดยใช้ DPoS (Delegated Proof-of-Stake) เป็นกลไกฉันทมติเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่สูง

Reference : Binance Academy