ราคาของบิตคอยน์พุ่งขึ้นไปแตะ 47,000 ทำให้ดัชนี Fear and Greed ขึ้นไปถึงระดับสูงสุดที่ 76 ซึ่งเป็นระดับที่ค่อนข้างสูง เมื่อวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา

ดัชนีแสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังอยู่ในสภาวะโลภขั้นสุด (Extreme Greed) เป็นสภาวะที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ตลาดกระทิงครั้งก่อนเมื่อปี 2021 ระดับของดัชนีอยู่ที่ 76 เต็ม 100 โดยระดับ 0 จะหมายความว่าตลาดอยู่ในความกลัวขั้นสุด และ 100 หมายความว่าตลาดอยู่ในความโลภขั้นสุด

ดัชนีนี้ตั้งสมมติฐานไว้ว่าถ้าตลาดอยู่ในสภาวะความกลัว แสดงว่าราคาบิตคอยน์ที่กำลังซื้อขายกันอยู่ กำลังมีราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็น (Undervalue) ในขณะที่ตลาดเกิดความโลภ แสดงว่าราคาบิตคอยน์สูงกว่าที่ควรจะเป็น (Overvalue)

ดัชนี Fear and Greed จะประเมินจากองค์ประกอบต่างๆ เช่น ความผันผวน โมเมนตัม การพูดถึงในโซเชียลมีเดีย และปริมาณการซื้อขาย สามารถดูดัชนีนี้ได้ที่ https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

โดยดัชนี Fear and Greed เป็นเพียงตัวชี้วัดหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถคาดการณ์หรือวิเคราะห์ตลาดได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นเราจึงควรเลือกใช้ดัชนีควบคู่กับวิจารณญาณของตัวเอง

Reference : Bitcoin News