จำนวนเหรียญของบิตคอยน์มีอยู่ทั้งหมด 21 ล้าน BTC หลังจากที่บิตคอยน์เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2009 บิตคอยน์ถูกขุดออกมาแล้วจำนวนกว่า 19,663,000 BTC ซึ่งคิดเป็นประมาณ 93% ของ supply ทั้งหมดของบิตคอยน์ แสดงว่าบิตคอยน์กว่า 19 ล้านเหรียญนี้ได้จะกระจายไปสู่ผู้ใช้งานทั้งรายเล็กและรายใหญ่ทั่วโลก ซึ่งผู้ที่ครอบครอง BTC (โดยประมาณ) ได้แก่

57% บุคคลทั่วไป 11.97 ล้าน BTC

17.6% สูญหาย 3.7 ล้าน BTC

5.2% Satoshi Nakamoto 1.1 ล้าน BTC

3.9% กองทุน/ETF 818,000 BTC

3.6% ธุรกิจ 758,000 BTC

3.4% นักขุด 714,000 BTC

2.7% รัฐ 565,000 BTC

ส่วน BTC ที่ยังไม่ถูกขุดออกมาจะมีอีกประมาณ 1.38 ล้านเหรียญ หรือคิดเป็น 6.6% จาก Supply ทั้งหมด 21 ล้านเหรียญ โดยบุคคลทั่วไปที่เก็บบิตคอยน์ไว้เยอะที่สุด (ถ้าไม่นับ Satoshi) ได้แก่ฝาแฝด Winklevoss ที่ได้ซื้อบิตคอยน์ไว้ประมาณ 70,000 BTC ด้วยต้นทุนมูลค่าประมาณ 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ฝาแฝดคู่นี้คือคนที่ฟ้องร้อง มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก ว่าก็อปไอเดียในการสร้าง FB ไปจากพวกเขา แล้วได้เงินไป 65 ล้านดอลลาร์)

บริษัท(มหาชน)ที่ครอบครองบิตคอยน์ไว้มากที่สุดได้แก่ Microstretegy ที่จำนวน 214,246 BTC คิดเป็น 1.35% ของจำนวนเหรียญบิตคอยน์ทั้งหมด ส่วนบริษัทเอกชนที่ครอบครองบิตคอยน์ไว้มากที่สุดคือ Block.one บริษัทจากประเทศจีน จำนวน 164,000 BTC

กองทุนและ ETF ที่ครอบครองบิตคอยน์ไว้มากที่สุดได้แก่ Grayscale Bitcoin Trust จำนวน 350,252 BTC ซึ่งเป็น Bitcoin ETF ของ Grayscale ที่เพิ่งเปิดให้ลงทุนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ส่วนรัฐบาลที่ครอบครองบิตคอยน์ไว้มากที่สุดได้แก่รัฐบาลสหรัฐฯ ครอบครองไว้ 215,000 BTC อันดับสองคือรัฐบาลจีน 190,000 BTC

Reference : https://river.com/learn/who-owns-the-most-bitcoin/