MiCA (Markets in Crypto Assets Regulation) คืออะไร

Markets in Crypto Assets Regulation – กฎระเบียบของตลาดสินทรัพย์คริปโทเคอร์เรนซี คือกรอบการกำกับดูแลที่สำคัญที่ออกโดยสหภาพยุโรป ที่ผ่านมติในรัฐสภายุโรปเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2023 MiCA คือกรอบการทำงานแรกในโลกที่ให้แนวทางและมาตรฐานที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี โดยมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและรักษาความมั่นคงของตลาด

กำหนดการใช้ MiCA จะเริ่มในช่วงกลางปี 2024 ถึงกลางปี 2025 ซึ่งอาจเริ่มใช้งานในกลุ่มประเทศยุโรปเป็นที่แรก ซึ่งมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนนวัตกรรมและการเติบโตของตลาดคริปโทฯ ในขณะเดียวกันก็จัดการกับความเสี่ยงและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

.

องค์ประกอบสำคัญของ MiCA คืออะไร?

1.ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต

องค์ประกอบหลักอย่างหนึ่งของ MiCA คือข้อกำหนดการออกใบอนุญาตสำหรับผู้สร้างสินทรัพย์คริปโทฯ และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซี เช่น ผู้ให้บริการ Exchange และ Wallet กฎเหล่านี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICOs) และ security token offerings (STOs) และช่วยให้มั่นใจว่าผู้สร้างเหรียญจะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

2.Stablecoin และเหรียญที่มีสินทรัพย์ค้ำ

MiCA มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเหรียญที่มีสินทรัพย์อ้างอิง – asset-referenced tokens (ART) และเหรียญอิเล็กทรอนิกส์ – electronic money tokens (EMT) ซึ่ง ART หมายถึงเหรียญคริปโทฯที่สามารถแลกเปลี่ยนกับสกุลเงิน fiat, สินทรัพย์ทางกายภาพ หรือคริปโทเคอร์เรนซี ในขณะที่ EMT หมายถึงเหรียญที่ผูกกับสกุลเงินfiat เพียงสกุลเงินเดียว ทั้ง ART และ EMT คือวิธีการขออนุญาต ข้อกำหนดด้านเงินทุน และโครงสร้างการกำกับดูแลของผู้ออก stablecoin ช่วยรักษาเสถียรภาพและรับประกันว่าการสำรองสินทรัพย์ของ stablecoin เป็นไปตามข้อกำหนด

3.กฎการต่อต้านการฟอกเงิน – Anti-Money Laundering (AML) และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย – Counter-Terrorist Financing (CTF)

MiCA เสริมสร้างกฎการป้องกันการฟอกเงิน (AML) และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย (CTF) ซึ่งเป็นกฎสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์คริปโทฯต้องปฏิบัติตามขั้นตอน AML/CTF อย่างเข้มงวด ที่จะทำให้การจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในโลกคริปโทเคอร์เรนซีจัดการได้ง่ายขึ้น

4.การคุ้มครองผู้บริโภค

มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคของ MiCA ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องนักลงทุนและนักเทรด โดยการกำหนดข้อบังคับให้กับผู้ที่อยู่ในตลาด เช่นกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกาโฆษณา และความโปร่งใสในการนำเสนอบริการ การบังคับใช้ข้อกำหนดด้านความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลที่เข้มงวดทำให้ MiCA สามารถรับผิดชอบผู้คนที่อยู่ในตลาดได้ ซึ่งช่วยลดโอกาสในการฉ้อโกงและสิ่งต้องห้ามอื่นๆ

5.การกำกับดูแลและการบังคับใช้

MiCA มีกรอบการทำงานสำหรับการกำกับดูและบังคับใช้กฎระเบียบโดยการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลในระดับชาติและระดับประเทศ เช่น European Securities and Markets Authority (ESMA) จะดูแลเรื่อง Stablecoin และบริการระหว่างประเทศ ซึ่งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับประเทศและระหว่างประเทศสามารถช่วยให้การใช้งานกฎ MiCA ราบรื่นทั่วทั้งสหภาพยุโรป

.

MiCA ส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโทเคอร์เรนซีอย่างไร

การใช้งาน MiCA จะมีผลกระทบอย่างมากต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดคริปโทฯของยุโรป สำหรับธุรกิจต่างๆที่นำแนวทาง MiCA มาใช้ จะสามารถปรับปรุงการดำเนินงานและเพิ่มความมั่นใจในด้านกฎระเบียบ ส่วน Exchange และผู้ให้บริการ Wallet อาจต้องปรับตัวเพื่อรองรับกับ MiCA

ในส่วนของผู้ที่คาดว่าน่าจะได้รับประโยชน์คือนักลงทุนรายย่อย ที่ได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ดีและโปร่งใสขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีบางคนอาจกังวลเกี่ยวกับข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวเพราะกฎระเบียบที่เพิ่มมากขึ้น

.

MiCA มีประโยชน์อย่างไร

1.คุ้มครองผู้บริโภค

MiCA กำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องนักลงทุนจากการโดนฉ้อโกงและผู้ไม่หวังดีในตลาดคริปโทฯ การปรับปรุงการคุ้มครองผู้บริโภคจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาในตลาดมากขึ้น

2.ความมั่นคงของตลาด

ด้วยการควบคุมและดูแลผู้ที่อยู่ในตลาด อย่างเช่นผู้ให้บริการ Exchange และผู้ให้บริการ Wallet ซึ่ง MiCA ได้เข้ามาเพิ่มความโปร่งใสและความมั่นคงของตลาด ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมและเกิดการแข่งขัน

3.เพิ่มการลงทุน

ความมั่นคงทางกฎระเบียบและกรอบการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งของ MiCA จะสามารถดึงดูดการลงทุนจากสถาบันการเงินใหญ่ๆได้มากขึ้น การที่สถาบันทางการเงินเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดมากขึ้น จะมีเงินทุนไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีเติบโตมากยิ่งขึ้น

4.ถูกต้องตามกฎหมาย

ด้วยกฎระเบียบที่เป็นมาตรฐาน ตลาดคริปโทฯมีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมากขึ้น การมี MiCA จะช่วยส่งเสริมนวัตกรรมและการลงทุนภายในกลุ่มประเทศยุโรปได้

.

ข้อจำกัดของ MiCA

MiCA มีเป้าหมายเพื่อสร้างกฎระเบียบที่ครอบคลุมตลาดคริปโทเคอร์เรนซีที่กำลังเติบโตในทวีปยุโรป แต่การดำเนินการใช้ MiCA ก็ทำให้เกิดความท้าทายหลายอย่าง

1.กฎระเบียบทำให้ต้นทุนสูงขึ้น

MiCA เข้ามาเพิ่มขั้นตอนและกฎระเบียบต่างๆของตลาดคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งบริษัทต่างๆก็ต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง ที่อาจจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็กและบริษัทสตาร์ทอัพที่มีเงินทุนน้อย

2.ปกปิดตัวตนไม่ได้

ด้วยนโยบายการเปิดเผยตัวตนและการป้องกันการฟอกเงินที่เข้มงวดของ MiCA อาจทำให้ผู้ที่อยู่ในตลาดบางคนไม่สามารถปกปิดตัวตนได้

3.กังวลว่ากฎระเบียบจะมากเกินไป

ผู้ใช้งานคริปโทเคอร์เรนซีบางคนมีข้อโต้แย้งว่ากฎระเบียบที่มากเกินไปอาจทำให้นวัตกรรมและการแข่งขันลดน้อยลง เนื่องจากผู้ใช้งานบางคนอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีจำนวนมากได้หมด ซึ่งการบังคับใช้กฎระเบียบโดยไม่ขัดขวางนวัตกรรมและการแข่งขันถือเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับหน่วยงานรัฐ

Reference : Binance Academy