ทาง Mining Pro ยินดีรับซื้อเครื่องคืนหากลูกค้า หรือ ผู้ใช้งานไม่พึงพอใจกับรายได้ หรือ คุณภาพของสินค้าโดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

 

1. เครื่องขุดจะต้องซื้อและฝากวางพื้นที่กับ “บริษัทไมนิ่งโปร จำกัด” และไม่เคยแจ้งนำเครื่องออกจากเหมือง

2. เครื่องต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยจะอ้างอิงวันที่ชำรำค่าบริการจากใบสั่งซื้อสินค้า

3. ลูกค้าจำเป็นต้องยืนยันตัวตน และพิสูจน์ความเป็นเจ้าของผ่าน OTP หรือ Email ของระบบได้

4. ชื่อบัญชีรับเงิน และ ชื่อเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับในระบบ

5. รับซื้อเครื่องคืนในราคา 75% ของราคาเครื่อง ณ วันที่ต้องการขายคืน โดยอ้างอิงราคาเครื่องจากหน้าเว็บไซต์ของ Mining Pro เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น เครื่องราคา 100,000 บาท เราจะรับซื้อเครื่องคืนในราคา 75,000 บาท เป็นต้น

6. การรับซื้อคืนจะคืนเงินให้กับลูกค้าผ่าน 2 ช่องทางเท่านั้น

    6.1 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขาย

    6.2 คืนเป็นเครดิตในระบบของ Mining Pro เพื่อใช้ชำระค่าบริการ หรือสินค้าในระบบ

7. สิทธิ์การครอบครองเครื่องขุดจะเป็นของบริษัททันทีหลังจากโอนเงินหรือเครดิตให้กับผู้ขายเรียบร้อย